Vozila

VOZILO LETO NAKUPA / PRODAJE
SLIKA zanimivost
ORODNO VOZILO 1954 – 1959 NI Dali v najem Planiki za prevoz delavcev na delo.
ORODNO VOZILO 1976 – 1990 image002 Botra sta bila Ivan Drakslar in Ivanka Suhadolnik.
MONOCISTERNA 1984 – 2007 image004  
TAM 80T 35 s 1990 – še v uporabi image006 Botra sta bila Vinko Kern in Marina Trilar.
MERCEDES MB 1000 D 1994 – 2007 image008 Botra sta bila Miro Vidmar in Nada Rekar.
AVTOCISTERNA ZASTAVA 1997 – 2012 image010 Botra sta bila Metod Dragonja in Marta Kos.
Prodan v Srbijo.
Renault Master ZA PREVOZ MOŠTVA 2007 – še v uporabi Botra vozila sta Frelih Jože in Ješe Alojz.
ORODNO VOZILO STEYR 2012 – še v uporabi image014  Boter je bil Anton Dacar.
ORODNO VOZILO
GV-1 MAN
2019 Boter je bil Marko Šimnovec.
VOZILO ZA PREVOZ MOŠTVA GVM-1 Peugeot Boxer 2019 Botra je bila Marija Porenta.

ZGODOVINA GASILSKIH VOZIL

Že v februarju 1954 je bil podan predlog, da se namesto bazena kupi avto in tako ne bi bilo potrebno več hoditi s konji na požarišča in vaje. Društvo je organiziralo igro »Županova Micka«. Po igri je bila veselica. V tem letu so načrtovali nakup 100 m »C« cevi in »B« cevi ter izgradnjo bazena in nakup telefona. Jeseni leta 1954 so gasilci kupili gasilski avto, na katerega so bili zelo ponosni, saj so se na razna tekmovanja in vaje do takrat vozili s konji. Cena avtomobila je bila 881.000 din. Kupili so ga od tovarne Iskra v Kranju. Pri zbiranju sredstev so pomagali tudi prebivalci s prostovoljnimi prispevki, ki so jih gasilci pobirali po hišah. Avto jim je bil v veliko pomoč pri gašenju požarov, slediti pa so morali tudi napredku. Že v letu 1955 je moral avto v popravilo, prav tako pa ga je bilo treba na novo prepleskati s sredstvi Okrajne gasilske zveze. Voz so 1955 prodali kmetijski strojni zadrugi. Ob koncu leta 1954 so s tovarno Planika sklenili sporazum, po katerem so dali avto za en teden v najem za prevoz delavcev na delo in nazaj, ker so imeli svoj avto v popravilu. Člani so leta 1957 opravili vse predvidene vaje, razen vaje v Stražišču, ker se je pri avtomobilu razbilo zadnje steklo in je bilo vozilo zato nevozno.

1959 Delo je gasilcem olajšala izgradnja vodovoda in postavitev hidrantov. Pri pregledu dela za leto 1959 so ugotovili, da jim avto zaradi dotrajanosti povzroča samo stroške, zato so ga prodali. Denar so namenili za izgradnjo plesišča in ureditev veseličnega prostora ob zadružnem domu.

1961 Društvo je vodil Franc Cegnar, poveljnik je bil Jakob Kalan, tajnik Franc Zupan ter blagajnik Pavel Grašič. Člani so se udeležili proslave društva na Jezerskem. Prodan je bil avtomobil za 300.000 din.

1976 Tako kot pri zbiranju sredstev za motorno brizgalno, so vaščani krajevne skupnosti in delovne organizacije priskočili na pomoč tudi pri zbiranju sredstev za nov gasilni avto. Avto so pripeljali 28. januarja 1976 in ga 23. maja izročili svojemu namenu. Botra sta bila Ivan Drakslar in Ivanka Suhadolnik. Pripravili so veliko parado dveh ešalonov, na kateri je sodelovalo 225 gasilcev, 20 mladincev, 20 pionirjev, 26 praporov in 26 avtomobilov.

Sl.1– prevzem novega vozila. Botra sta bila Ivan Drakslar in Ivanka Suhadolnik.
Poveljnik je predlagal 1983 nakup nove monocisterne, ki bi služila pri požarih ali za dovažanje vode. Gasilce je čakala že nova naloga. Začeli so razmišljati o nakupu novega, sodobnejšega avtomobila in o tem, kako bi prišli do sredstev za plačilo le-tega. Zopet so zavihali rokave in s požrtvovalnim delom zbrali denar. TAM 80T 35 so predali svojemu namenu 26. avgusta 1990. Botra sta bila Vinko Kern in Marina Trilar.

Sl. 2 in 3 prevzem novega gasilskega vozila TAM. Botra sta bila Vinko Kern in Marina Trilar.
1994- Veliko energije je bilo usmerjeno v nakup novega vozila MER¬CEDES MB 1000 D za prevoz oseb, kar gre zahvala predvsem gospodu Metodu Dragonji. Botra sta bila Miro Vidmar in Nada Rekar.

Sl. 4 in Sl. Prevzem novega vozila MERCEDES. Botra sta bila Miro Vidmar in Nada Rekar.
V letu 1997 so kupili avtocisterno ZASTAVA za 1600 litrov vode z izhodi na visoki tlak. Pravo jim je uspelo najti šele po več ogledih. Avtocisterno so dobili 20. julija. Nadgradnjo na njej sta opravila Jože Vidmar in Marko Šimnovec. Botra sta bila Metod Dragonja in Marta Kos. Na veselici je igral ansambel Ptujskih pet. Društvo je organiziralo izlet na Primorsko.

Sl. 5 prevzem novega vozila Zastava. Botra sta bila Metod Dragonja in Marta Kos.

Sl. 6 vozni park 2006
V letu 2007 je društvo s pomočjo vaščanov, obrtnikov in s pomočjo GZ MOK kupilo novo vozilo Renault Master, za prevoz moštva GVM-1. Slavnostno ga je prevzelo 16. junija. Prodali pa so monocisterno CREINA. Botra vozila sta Frelih Jože in Ješe Alojz.

Sl. 7,8,9 in 10 Vozilo Renault Master, za prevoz moštva GVM-1. Botra vozila sta Frelih Jože in Ješe Alojz.

V letu 2012 smo pridobili novo orodno vozilo s strani GRS Kranj, ki je društvu dalo nov zagon. Ob tej priložnosti je bil obnovljen gasilski dom.

Sl.11 Prevzem novega orodnega vozila.