Priznanja

NAZIV PRIZNANJA podeljuje LETO PODELITVE
GASILSKA
Plaketa GZS – bronasta Gasilska zveza Slovenije  
Plaketa GZS – srebrna Gasilska zveza Slovenije  
Plaketa GZS – zlata Gasilska zveza Slovenije  
Priznanje GZS – plaketa Gasilska zveza Slovenije  
Priznanje GZS – medalja Gasilska zveza Slovenije  
Gasilska plamenica III. stopnje Gasilska zveza Slovenije  
Gasilska plamenica II. stopnje Gasilska zveza Slovenije 1999
Gasilska plamenica I. stopnje Gasilska zveza Slovenije 1979
Gasilsko odlikovanje III. stopnje Gasilska zveza Slovenije  
Gasilsko odlikovanje II. stopnje Gasilska zveza Slovenije 1989
Gasilsko odlikovanje I. stopnje Gasilska zveza Slovenije 2009
Odlikovanje za posebne zasluge Gasilska zveza Slovenije  
Kipec Civilne zaščite  
Plaketa Civilne zaščite  
Bronasti znak Civilne zaščite  
Srebrni znak Civilne zaščite  
Zlati znak Civilne zaščite  
OSTALA
Listina o priznanju Mestna občina Kranj 2009
Zahvala GRSK 2009
Priznanje ob 70 letnici GZMO Kranj 1999
Zahvala KS Orehek Drulovka 2014
Pohvala Okrajna gasilska zveza Kranj 1953