Archive | februar 2023

You are browsing the site archives by date.

Vabimo na redni letni občni zbor 25. februarja ob 19. uri

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 25. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi. Dnevni red:1. otvoritev in pozdrav,2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, […]