Organizacija

Organizacijske funkcije:

Predsednik GD Andrej Langus
Podpredsednik GD Jasmina Rozman
Tajnik GD Tina Jerič
Blagajnik GD Gašper Porenta
Predsednik nadzornega odbora GD Jure Rozman
Predsednik častnega razsodišča GD Jože Vidmar
Predsednik komisije GD – veterani Peter Jerič st.
Predsednik komisije GD – članice Denis Močnik
Predsednik komisije GD – mladina Stane Porenta

Operativne funkcije:

Poveljnik GD Jure Porenta
Namestnik poveljnika GD Marko Šimnovec
Podpoveljnik GD Jaka Bitenc
Hišnik GD Ivan Šilar
Glavni strojnik GD Marjan Kalan
Orodjar GD Slavko Šimnovec
Hišnik GD Ivan Šilar

Organizacijska struktura:

Skupno št. članov:                                                 187

Pionir 21
Mladinec 27
Pripravnik 20
Prostovoljni gasilec – operativec 29
Prostovoljni gasilec 48
Veteran 27
Častni član 3
Podporni član 12