Organizacija

Organizacijske funkcije:

Predsednik GD Andrej Langus
Podpredsednik GD Marko Šimnovec
Tajnik GD Tina Močnik
Blagajnik GD Klavdija Šimnovec
Predsednik nadzornega odbora GD Marko Šimnovec
Predsednik disciplinske komisije GD Jože Vidmar
Predsednik komisije GD – odlikovanja in priznanja Marko Šimnovec
Predsednik komisije GD – veterani Anton Dacar st.
Predsednik komisije GD – članice Alenka Porenta
Predsednik komisije GD – mladina Stane Porenta
Predsednik komisije GD – zgodovina Stane Porenta

Operativne funkcije:

Poveljnik GD Jure Porenta
Namestnik poveljnika GD Jaka Bitenc
Podpoveljnik GD Selan Mitja
Podpoveljnik GD Tine Fajfar
Hišnik GD Gašper Porenta
Glavni strojnik GD Marjan Kalan
Orodjar GD Andraž Rozman
Član poveljstva GD Peter Jerič ml.
Član poveljstva GD Gašper Rozman
Član poveljstva GD Miha Drakslar
Član poveljstva GD Matej Rozman
Član poveljstva GD Anže Mlakar

Organizacijska struktura:

Skupno št. članov:                                                 213

Pionir 36
Mladinec 33
Pripravnik 20
Prostovoljni gasilec – operativec 28
Prostovoljni gasilec 64
Veteran 20
Častni član 3
Podporni član 12