Pregled funkcij od 1929

PREDSEDNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
PREDSEDNIKI OD DO
1. KALAN JANEZ 29.11.1929 22.9.1933
2. KRAJNIK FRANC 22.9.1933 21.8.1934
3. ZUPAN FRANC 21.8.1934 16.1.1938
4. HVASTI IVAN 16.1.1938 12.2.1946
5. PORENTA MIHA 12.2.1946 12.2.1951
6. ALEŠ JANEZ 12.2.1951 15.6.1952
7. GRAŠIČ PAVLE 15.6.1952 1.1.1953
8. VIDMAR JOŽE NADOMEŠČAL PAVLA GRAŠIČA
OD 15.06.1952 DO 19.10.1952
9. FAJFAR IVAN 1.1.1953 17.1.1960
10. CEGNAR FRANC 17.1.1960 26.2.1961
11. FAJFAR IVAN 26.2.1961 1.1.1963
12. HVASTI JOŽE 1.1.1963 8.3.1964
13. VRHOVNIK ROMAN 8.3.1964 13.2.1966
14. DRAKSLER IVAN 13.2.1966 6.2.1972
15. GRAŠIČ PAVEL 6.2.1972 24.2.1985
16. URH JANEZ 24.2.1985 16.2.1986
17. PODGORŠEK MIHA 16.2.1986 7.2.1993
18. ŠIMNOVEC MARKO 7.2.1993 15.2.1997
19. MIHELČIČ PETER 15.2.1997 3.2.2005
20. MARJAN FAJFAR 3.2.2005 7.2.2013
21. ANDREJ LANGUS 7.2.2013
PODPREDSEDNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
PODPREDSEDNIKI OD DO
1. GRAŠIČ PAVEL 3.2.1985 14.2.1988
2. FAJFAR IVAN 3.2.1985 14.2.1988
3. GRAŠIČ PAVEL 14.2.1988 7.2.1993
4. MIRKO ŠTIFTER 7.2.1993 15.2.1997
5. MARKO ŠIMNOVEC 15.2.1997 3.2.2005
6. MIRKO ŠTIFTER 3.2.2005 7.2.2013
7. JASMINA ROZMAN 7.2.2013
POVELJNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
POVELJNIK OD DO
1. CEGNAR FRANC 25.11.1929 22.9.1933
2. ZUPAN FRANC 22.9.1933 21.8.1934
3. TRILAR FRANC 21.8.1934 28.1.1940
4. CEGNAR FRANC 28.1.1940 2.3.1947
5. PORENTA MIHA 2.3.1947 16.9.1948
6. VIDMAR JOŽE 16.9.1948 12.2.1951
7. KALAN JAKOB 12.2.1951 9.12.1956
8. STARE STANE 9.12.1956 22.12.1957
9. KALAN JAKOB 22.12.1957 24.2.1985
10. VIDMAR JOŽE 24.2.1985 7.2.1993
11. FAJFAR MARJAN 7.2.1993 26.2.1995
12. PEČAN FRANC 26.2.1995 10.2.2001
13. TRILER ROK 10.2.2001 16.2.2008
14. MARKO ŠIMNOVEC 16.2.2008
PODPOVELJNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
PODPOVELJNIKI OD DO
1. TRILAR FRANC 22.9.1933 21.8.1934
2. HVASTI JOHAN 21.8.1934 1.1.1940
3. RAJGELJ FILIP 28.1.1940
4. VIDMAR JOŽE 12.2.1946 2.3.1947
4. SUHADOLNIK POLDE
5. SUHADOLNIK POLDE 2.3.1947 16.9.1948
5. DOLINAR ANTON
6. ŠUBERT JANEZ 16.9.1948 9.12.1956
7. KALAN JAKOB 9.12.1956 22.12.1957
8. ŠUBERT JANEZ 22.12.1957 1.1.1963
9. PORENTA MIHA 8.3.1964 6.2.1972
10. DRAKSLER IVAN 6.2.1972 11.6.1977
11. ŠILAR FRANC 11.6.1977 31.1.1981
12. VIDMAR JOŽE 31.1.1981 24.2.1985
13. ŠILAR FRANC 24.2.1985 14.2.1988
14. FAJFAR MARJAN 14.2.1988 7.2.1993
15. VIDMAR JOŽE 7.2.1993 3.2.2005
16. ŠIMNOVEC MARKO 3.2.2005 16.2.2008
16. JURE ROZMAN
17. JURE ROZMAN 16.2.2008 7.2.2013
18. ANŽE MLAKAR 7.2.2013
18. JURE ROZMAN
BLAGAJNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
BLAGAJNIKI OD DO
1. KALAN JOŽEF 25.11.1929 12.9.1930
2. NOVAK JANEZ 12.9.1930 12.2.1946
3. GRAŠIČ PAVEL 12.2.1946 6.2.1972
4. HVASTI FRANC 6.2.1972 1.1.1976
5. SUHADOLNIK MARJAN 1.1.1976 10.2.2001
6. PORENTA STANISLAV 10.2.2001 16.2.2008
7. KLAVDIJA ŠIMNOVEC 16.2.2008
TAJNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
TAJNIK OD DO
1. FAJFAR JANEZ 25.11.1929 21.1.1939
2. ZUPAN FRANC 24.1.1939 25.2.1987
3. VIDMAR MIRO 25.2.1987 27.1.1989
4. ŠILAR OLGA 27.1.1990 2.2.1991
5. ŠILAR JOŽE 2.2.1991 29.1.1994
6. MIHELČIČ PETER 29.1.1994 15.2.1997
7. PORENTA UROŠ 15.2.1997 15.2.2003
8. LAMOVŠEK PRIMOŽ 15.2.2003 8.4.2011
9. TINA JERIČ 8.4.2011
FAJFAR MARJAN, PODGORŠEK MIHA
VODILA ZAPISNIKE V LETU 1989,
KERN CVETKA IN URH JANEZ
NADOMEŠČALA ZUPAN FRANCA ZARADI BOLEZNI,
HVASTI JOŽA –
IZ ZAPISKOV JE RAZVIDNO DA JE BIL IZVOLJEN 16.9.1948,
DO KDAJ JE FUNKCIJO OPRAVLJAL NI RAZVIDNO.
VIDMAR JOŽA 21.1.1939 24.1.1939
KOT JE RAZVIDNO JE VODIL ZAPISNIKE V LETU 1949,
IZVOLJEN JE BIL ZA TAJNIKA LETA 1939 AMPAK
LE ZA KRATEK ČAS.
HIŠNIKI PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA
HIŠNIKI OD DO
1. TRILAR FRANC 22.9.1933 21.8.1934
2. TRILAR ANDREJ 24.2.1937 16.1.1938
3. ŠILAR FRANC 16.1.1938 28.1.1940
4. KALAN JAKOB 28.1.1940 2.3.1947
5. ALEŠ JANEZ 2.3.1947 16.9.1948
6. VIDMAR FRANC 16.9.1948 12.2.1951
7. PORENTA VINKO 12.2.1951 20.2.1954
8. VIDMAR JOŽA ST. 20.2.1954 1.1.1956
9. PORENTA VINKO 1.1.1956 22.12.1957
10. VIDMAR JOŽA ST. 22.12.1957 17.1.1960
11. FAJFAR IVAN 17.1.1960 26.2.1961
12. VIDMAR JOŽA ST. 26.2.1961 1.1.1963
13. SUHADOLNIK MARJAN 1.1.1963 1.1.1976
14. MLAKAR CIRIL 1.1.1976 21.1.1979
15. ŠILAR IVAN 21.1.1979 17.1.1982
16. ALEŠ ANDREJ 17.1.1982 25.2.1987
17. ŠILAR IVAN 25.2.1987
ORODJARJI
VIDMAR FRANC 12.2.1951
VIDMAR JOŽE IN FAJFAR ALOJZ 1.1.1956
FAJFAR ALOJZ IN DRAKSLER FRANC 9.12.1956
namestniki hišnika: Kalan Miha, Suhadolnik Marjan in Porenta Miha – 9.12.1956
ČASTNO RAZSODIŠČE OD DO
1. KERN VINKO 15.2.1997 15.2.2003
TAVČAR JOŽE
DRAKSLER JANKO
2. KERN VINKO 15.2.2003 3.2.2005
TAVČAR JOŽE
VIKTOR ALEŠ
FRANC ŠILAR
DRAKSLER JANKO
3. KERN VINKO 3.2.2005 16.2.2008
TAVČAR JOŽE
ALEŠ VIKTOR
NADZORNI ODBOR OD DO
1. ALEŠ FRANC 12.9.1930 3.5.1931
2. PORENTA PAVEL 3.5.1931 22.9.1933
FAJFAR JOŽEF
3. KALAN JANEZ 22.9.1933 21.1.1939
FAJFAR JOŽEF
PORENTA PAVEL
DRAKSLAR JANEZ
KALAN JAKOB
4. PORENTA PAVEL 21.1.1939 28.1.1940
FAJFAR JOŽEF
SUŠNIK JAKOB
DRAKSLAR JANEZ
KALAN JAKOB
5. DRAKSLAR JANEZ 28.1.1940
PORENTA PAVEL
ALEŠ JANEZ
PORENTA MIHA
JAGODIC CIRLI
6. BENČINA FRANC 2.3.1947 16.9.1948
ŠUBERT JANEZ
CJUHA ANTON
7. ZUPAN FRANC 16.9.1948 1.1.1956
BENČINA FRANC
CJUHA ANTONA
8. TAVČAR JOŽE 1.1.1956 4.1.1959
ŠIMNOVEC JAKOB
BENČINA FRANC
9. JUVAN JANEZ 4.1.1959 17.1.1960
CEGNAR FRANC
TAVČAR JOŽE
10. TAVČAR JOŽE 17.1.1960 18.1.1962
HVASTI FRANC
JUVAN JANEZ
11. HVASTI FRANC 18.1.1962 8.3.1964
JUVAN JANEZ
VIDMAR JOŽEF
12. JUVAN JANEZ 8.3.1964 13.2.1966
HVASTI JOŽE
KALAN FRANC
13. HVASTI JOŽA 13.2.1966 21.1.1968
DRAKSLER FRANC
KALAN MIHA
14. HVASTI JOŽA 21.1.1968 6.2.1972
ŠUBERT JANEZ
DRAKSLER FRANC
15. HVASTI JOŽE 6.2.1972 1.1.1974
PORENTA MIHA
DRAKSLER FRANC
16. VIDMAR JOŽA 1.1.1974 1.1.1976
DRAKSLER FRANC
PORENTA MIHA
17. VIDMAR JOŽE 1.1.1976 20.1.1980
DRAKSLER FRANC
FAJFAR JOŽE
18. VIDMAR JOŽE 20.1.1980 17.1.1982
DRAKSLER FRANC
TAVČAR JOŽE
PORENTA MIHA
KERN VINKO
19. TAVČAR JOŽE 17.1.1982 5.2.1984
DRAKSLER FRANC
FAJFAR JOŽE
20. TAVČAR JOŽE 5.2.1984 15.2.1997
DRAKSLER FRANC
PORENTA MIHA
KERN VINKO
HVASTI FRANC
21. MIRKO ŠTIFTAR 15.2.1997 15.2.2003
ALEŠ ANDREJ
FAJFAR JANEZ
22. FAJFAR MARJAN 15.2.2003 3.2.2005
ANDREJ ALEŠ
JANEZ FAJFAR
23. VIDMAR JOŽE 3.2.2005 16.2.2008
DRAKSLER JANEZ
JANEZ FAJFAR
24. TRILER ROK 16.2.2008
ŠIMNOVEC SLAVKO
KALAN MARJAN
DISCIPLINSKA KOMISIJA OD DO
1. VIDMAR JOŽE 16.2.2008 7.2.2013
JERIČ PETER
VIKTOR ALEŠ
IVAN ŠILAR
RENER LUKA
2. VIDMAR JOŽE 7.2.2013
JERIČ PETER ST. (leta 2014 imenovan za predsednika komisije za delo z veterani), nadomešča ga SAMO COF
TJAŠA FAJFAR