Izobraževanja

Opravljena izobraževanja

19.12.2014 Bitenc Jaka, Jerič Tina, Porenta Jure tečaj za uporabnika dihalnega aparata
29.3.2014 Jerič Tina, Rozman Jasmina tečaj za tehničnega reševalca
23.11.2013 Mlakar Anže, Jure Porenta tečaj za tehničnega reševalca
14.12.2013 Bitenc Jaka, Mlakar Klemen nadaljevalni tečaj za gasilca

 

1 tečaj za pionirja
3 tečaj za mladinca
4 osnovni tečaj za gasilca
5 nadaljevalni tečaj za gasilca
6 tečaj za vodjo skupine
7 tečaj za vodjo enote
8 tečaj za vodjo enot
9 tečaj za poveljnika gasilskega društva
10 tečaj za člane višjih poveljstev
11 tečaj za gasilske vodje v regiji in državi
12 seminar za poveljnike gasilskih zvez
13 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul A
14 tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
15 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul B
16 tečaj za vodje intervencij
17 tečaj za strojnika
18 tečaj za strojnika avtolestve
19 tečaj za orodjarja
20 tečaj za uporabnika dihalnega aparata
21 tečaj za skrbnika dihalnih zaščitnih naprav
22 obnovitveni tečaj uporabnika dihalnega aparata
23 tečaj za uporabnika radijskih postaj
24 tečaj za inštruktorja radijskih postaj
25 tečaj za tehničnega reševalca
26 tečaj za tehničnega reševalca pri helikopterskih intervencijah
27 tečaj za višjega tehničnega reševalca
28 obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca
29 tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
30 tečaj za višjega reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
31 obnovitveni tečaj za reševalca v nesrečah z nevarnimi snovmi
32 tečaj za reševalca na vodi
33 tečaj za vodja čolna
34 tečaj za potapljača 1
35 tečaj za potapljača 2
36 tečaj za potapljača 3
37 obnovitveni tečaj za reševanje na vodi
38 tečaj za sodnika gasilskih in gasilsko-športnih disciplin
39 tečaj za inštruktorja
40 tečaj za predavatelja
41 tečaj za višjega predavatelja
42 tečaj za bolničarja
43 usposabljanje za informatiko
44 tečaj za mentorja mladine
45 tečaj za vodje mladine
46 tečaj za vodje mladine v gasilskih zvezah
47 tečaj za vodjo članic
48 tečaj za višjega strokovnega svetovalca
49 tečaj za visokega strokovnega svetovalca
50 usposabljanje za delo s helikopterjem
51 obnovitveno usposabljanje za delo s helikopterjem
52 usposabljanje za vodenje intervencij v naravnem okolju
53 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje požarov v naravi
54 usposabljanje za gašenje in reševanje v enocevnih cestnih predorih (portalni gasilci)
55 usposabljanje gasilcev za posredovanje v dvocevnih predorih
56 preventivec
57 Usposabljanje gasilcev za reševanje iz višin in globin v urbanem okolju