Archive | februar 2022

You are browsing the site archives by date.

Vabilo na redni občni zbor 2022

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 26. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi. Dnevni red: otvoritev in pozdrav, izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija, poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, […]