Motorne črpalke

Gasilske črpalke PGD Breg ob Savi

Gasilske črpalke Leto nakupa Slika Posebnosti
MOTORNA ČRPALKA 1930 image002 Društvo jo še vedno hrani,
uporabo so zaračunavali.
MOTORNA ČRPALKA 1974 image004 Boter je bil Anton Jereb, botra pa Lojzka Aleš.
PIONIRSKA ČRPALKA 1979 image006 Boter je bil Mirko Štifter, botra pa Tončka Mlakar.
PIONIRSKA ČRPALKA 2001 image008
MOTORNA ČRPALKA Rozenbauer Fox 2 2002 image010 Botra sta bila Marjan Fajfar in Nada Domitrovič.

ZGODOVINA GASILSKIH ČRPALK
Prvo brizgalno in 500 m cevi so kupili v Rosenbauerjevi tovarni v Celju. Cena brizgalne je znašala 6.000 din. Denar so zbrali na veselici. Brizgalne pa niso uporabljali samo za gašenje požarov, temveč so z njo črpali tudi vodo iz Save v vodnjake. Sprva je bila uporaba brizgalne v te namene brezplačna, kasneje pa so za to zaračunali 20 din. Člani so se takoj vključili tudi v operativno delo in že istega leta sodelovali z novo motorno brizgalno na mokri vaji v Stražišču. Dokler ni bilo orodišča je bila brizgalna hranjena pri Ivanovih. Leta 1931 so se odločili, da brizgalne ne bodo več uporabljali za črpanje vode v vodnjake, ampak jo bodo uporabljali samo za gasilske namene.

1932 Sklenili so, da se sme črpati vodo z brizgalno in sicer ob plačilu bencina in 20 din na uro za obrabo brizgalne. Tako so zaračunali Lukmanu 50 din in Bidelnu 30 din za črpanje vode v  vodnjak.image012

Društvo ima v arhivu ohranjeno inventarno knjigo, kjer je prvi popis iz leta 1951. Društvo je imelo v knjigi zavedeno med drugim eno ročno in eno motorno brizgalno, voz za orodje, osem modrih in deset sivih delovnih oblek, eno sliko, 105 kozarcev, 5 miz, 5 štefanov, idr. Leta 1952 so se odločili, da bodo kupili dimne maske, ker se je pri Jožetu Kalanu pri požaru izkazalo za slabost. Odločili so se tudi, da bodo zgradili dva vodna bazena. Društvo je prejelo od okrajne gasilske zveze 40 m »B« cevi in 57 m »C« cevi. Jože Vidmar je predlagal 1957 nakup aparata za gašenje s prahom, ki bi se namestil v avtomobil. Nakup so tudi opravili. Motorna brizgalna je bila 1959 generalno popravljena. Društvo je izvedlo osem vaj in sodelovalo še na dveh sektorskih vajah.

1959 Delo je gasilcem olajšala izgradnja vodovoda in postavitev hidrantov leta 1959. Pri pregledu dela za leto 1959 so ugotovili, da jim avto zaradi dotrajanosti povzroča samo stroške, zato so ga prodali. Denar so namenili za izgradnjo plesišča in ureditev veseličnega prostora ob zadružnem domu. Dom so pobelili in napeljali vodovod. Motorna brizgalna je bila generalno popravljena. Društvo je izvedlo osem vaj in sodelovalo še na dveh sektorskih vajah.

1974 Društvo se je vseskozi otepalo s finančnimi težavami. Kljub temu jim je uspelo z dobro voljo in veliko truda 30. junija 1974 izročiti svojemu namenu novo motorno brizgalno. Boter je bil Anton Jereb, botra pa Lojzka Aleš. Denar so zbrali s prostovoljnimi prispevki, pomagale pa so jim tudi delovne organizacije Petrol Ljubljana, GG Kranj, KZ Sloga Kranj in Kmetijski kombinat Žabnica. Na veselici je igral ansambel Gorenjci. Na paradi je sodelovalo 132 gasilcev in 15 praporščakov.

image016Prevzem nove MB. Boter je bil Anton Jereb, botra pa Lojzka Aleš.

Leta 1979 je društvo praznovalo 50-letnico delovanja. 27. maja so pripravili proslavo in predali svojemu namenu pionirsko brizgalno ter prevzeli pionirski prapor. Pokrovitelj je bila Zavarovalnica Triglav. Boter je bil gospod Mirko Štifter, botra pa gospa Tončka Mlakar. Podelili so tudi priznanja najbolj zaslužnim gasilcem pri popravilu gasilskega doma in izgradnji prizidka, kjer je bilo vloženih več kot 1800 ur prostovoljnega dela. Prizidek je bil namenjen za hranjenje društvenega inventarja.

1983 Zgrajen je bil prizidek k strojnemu domu, ki služi kot prodajni paviljon in prostor za hranjenje inventarja. Uredili so sejno sobo, prenovili orodjarno in električno napeljavo. Poveljnik je predlagal nakup nove monocisterne, ki bi služila pri požarih ali za dovažanje vode. Za naslednje leto so v delovnem načrtu predvideli nakup 100m »B« cevi, dva dihalna aparata, dve maski, eno delovno in eno zaščitno obleko. Začelo se tudi pridobivanje dokumentacije za stolp. V letu 1984 so prevzeli monočrpalko. Velik del sredstev je prispevala Planika Kranj, za kar gre zahvala tudi Viktorju Erženu. Poleg veselice je društvo organiziralo tudi kresno noč.

1996 Društvo je vkopalo cisterno na Orehku. Pri tem sta pomagala podjetji Vodovod in Gradbinec. Kupili so agregat za lažje delo ob nočnih vajah ali požarih. Prenovljeno je bilo plesišče in izdelane nove mize in klopi. Začele so se intenzivne priprave za nakup avtocisterne. V letu 2001 so kupili pionirsko gasilsko motorko in začeli z zbiranjem sredstev za nabavo nove gasilske motorke. V letu 2002 je gasilsko društvo s pomočjo vaščanov in s pomočjo GZ MOK kupilo novo motorno brizgalno Rozenbauer Fox 2. Ob prevzemu nove motorke je organiziralo tudi srečanje veteranov GZMO Kranj. Botra sta bila Marjan Fajfar in Nada Domitrovič.

image020 image018Prevzem nove motorke. Botra sta bila Marjan Fajfar in Nada Domitrovič.