Pregled članstva v številkah

Organizacijska struktura:

Skupno št. članov:                                                 213

Pionir 36
Mladinec 33
Pripravnik 20
Prostovoljni gasilec – operativec 28
Prostovoljni gasilec 64
Veteran 20
Častni član 3
Podporni član 12