Pregled članstva v številkah

Organizacijska struktura:

Skupno št. članov:                                                 187

Pionir 21
Mladinec 27
Pripravnik 20
Prostovoljni gasilec – operativec 29
Prostovoljni gasilec 48
Veteran 27
Častni član 3
Podporni član 12