Archive | februar 2017

You are browsing the site archives by date.

Občni zbor 2017

Občni zbor 2017

18.2. je ob 19. uri potekal redni Občni zbor PGD Breg ob Savi. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za uspešno izvedbo, prav tako članom ter gostom za številčno udeležbo. Čestitamo dobitnikom odlikovanj in napredovanj. Hvala tudi pevcem za glasbeno popestritev in fotografu Luku Renerju (več info http://pofotkaj.me/). Foto: Luka Rener ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Vabilo na redni Občni zbor

Spoštovani člani/ce PGD Breg ob Savi, vabimo vas na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 18. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi. Dnevni red: otvoritev in pozdrav, izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija, poročila o delu […]