Regijska reševalna vaja na Železniški postaji Kranj

V soboto 10.9 je ob 9:51 je prišlo do železniške nesreče na ŽP Kranj, med potniškim vlakom in avtobusom. Na srečo je šlo le za regijsko vajo na kateri smo preverili delovanje sil ZiR. Na vaji so sodelovali: GARS Kranj, prostovoljna gasilska društva GZ MO Kranj, GRS Kranj, CSD Kranj, NMP Kranj, NMP Jesenice, NMP Radovljica, NMP Tržič, PP Kranj, Podvodno reševalna služba, Psiholog URSZR. Vsega skupaj 206 reševalcev. Ob 14:30 je bila vaja uradno zaključena. Na vaji smo sodelovali z devetimi gasilci.

2. komisijska vaja – 7.9.2022

V sredo, 7.9.2022 smo v društvu izvedli drugo komisijsko vajo. Izvedli smo jo na gospodarski objekt na Bregu ob Savi. Na vaji je sodelovalo 22 članov, članic ter veteranov.

 

Odstranjevanje posledic močnega neurja 18.8.2022

V četrtek,18.8. smo ob 15:30 dobili poziv k odstranjevanju posledic močnega neurja, ki je prizadelo občino Kranj ter nekatere okoliške kraje. Odstranili smo nekaj podrtih dreves s cest, osvobodili avtodom izpod drevesa ter pomagali pri odstranitvi pločevine s strehe, katero je veter v celoti odkril. Na intervenciji smo sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva GZ MO Kranj ter GARS Kranj.

Prostovoljni prispevek za nakup nove opreme

V tem tednu so naši operativci kar nekaj ur preživeli na Krasu, kjer so gasili požare v naravi, pomagali helikopterjem pri zajemanju vode, prečrpavali vodo iz zajetij v cisterne.
Ker smo pri teh dejavnostih uničili kar nekaj opreme, katero moramo nadomestiti za naslednje intervencije, se na vas obračamo, da nam s prispevki pomagate pri nakupu nove opreme.
Pripravili smo vam QR kodo, katero preprosto skenirate in vpišete poljuben znesek.
Že vnaprej se vam zahvaljujemo za donacijo.

Požar Kras 2022

Nekaj utrinkov iz obsežnega požara v naravi na Krasu, katerega smo se udeležili v treh izmenah.

Srečanje članic GZG – 17.6.2022

V petek 17. 6. se je deset naših članic skupaj z mentorjem udeležilo srečanja članic s tekmovanjem GZ Gorenjske. Srečanje je gostilo PGD Prebačevo – Hrastje, sodelovalo pa je 43 ekip iz celotne Gorenjske. Obe ekipi sta dosegli izvrstna rezultata, 14. in 16. mesto.

Regijsko tekmovanje v gasilski orientaciji 2022

V soboto, 11.6.2022 smo se z ekipo mladink in pripravnic, udeležili regijske orientacije, ki je potekala v Ljubnem na Gorenjskem. Po uspešno opravljenih vajah in hitremu teku so pripravnice zasedle 2 mesto, ter se tako uvrstile na državni orientacijski tek, ki bo potekal v septembru. Tudi mladinke so se odlično odrezale saj so zasedle 16 mesto na gorenjskem.

Komisijska mokra vaja 7.6.2022

V torek, 7.6.2022 smo izvedli komisijsko mokro vajo po točkovniku GZ MO Kranj. Na vaji je sodelovalo 22 gasilcev. Izvedli smo jo na gospodarski objekt na Orehku.

21. tradicionalna čistilna akcija OČISTIMO KRANJ 2022

V soboto 26.3 smo udeležili čistilne akcije očistimo Kranj 2022, ki je potekala na širšem območju MOK.

Vabilo na redni občni zbor 2022

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 26. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav,
  2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
  3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije,
  4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
  5. plan dela in finančni plan za 2022 – razprava in sprejem,
  6. besede in pozdravi gostov,
  7. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
  8. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi).

Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Zaželeno je, da obiskovalci Občnega zbora izpolnjujete pogoj PCT in obvezno uporabljate zaščitno masko (kirurško masko ali masko tipa FFP2). Ob vstopu v gasilski dom si razkužite roke z razkužilom. Prosimo vas, da se Občnega zbora ne udeležite, če ste bili v stiku z okuženo osebo s koronavirusom in imate kakršnekoli simptome gripe in prehlada ter tako zaščitite ostale udeležence pred morebitno okužbo.

Vljudno vabljeni!