Archive | februar 2023

You are browsing the site archives by date.

Požar v stanovanjski stavbi

Požar v stanovanjski stavbi

11.2.2023 ob 12.38 se je na Zevnikovi ulici v Kranju kadilo iz stanovanjskega objekta. Gasilci GARS Kranj in PGD Breg ob Savi smo stanovanje prezračili, iz pečice pobrali predmete, ki so se žgali ter opravili meritve prisotnost plinov. Reševalci NMP Kranj so oskrbeli osebo, ki se je nadihala dima.

Vabimo na redni letni občni zbor 25. februarja ob 19. uri

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 25. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi. Dnevni red:1. otvoritev in pozdrav,2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, […]