Kviz gasilske mladine GZ MO Kranj

V soboto, 11.3.2023 je na Trsteniku potekal kviz gasilske mladine GZ MO Kranj, katerega smo se udeležili z osmimi ekipami. Najbolj smo se razveselili pri mladincih, saj smo zasedli prva tri mesta od skupno 42 ekip. 

Požar v stanovanjski stavbi

11.2.2023 ob 12.38 se je na Zevnikovi ulici v Kranju kadilo iz stanovanjskega objekta. Gasilci GARS Kranj in PGD Breg ob Savi smo stanovanje prezračili, iz pečice pobrali predmete, ki so se žgali ter opravili meritve prisotnost plinov. Reševalci NMP Kranj so oskrbeli osebo, ki se je nadihala dima.

Vabimo na redni letni občni zbor 25. februarja ob 19. uri

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 25. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:
1. otvoritev in pozdrav,
2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije,
4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
5. razrešnica staremu odboru,
6. volitve novega odbora,
7. plan dela za 2023 – razprava in sprejem,
8. finančni plan za 2023 – razprava in sprejem,
9. besede in pozdravi gostov,
10. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
11. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi). Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Vljudno vabljeni!

Novoletno voščilo 2023

Vaja evakuacija OŠ Orehek Kranj

v torek, 4.10.2022 smo sodelovali pri evakuaciji OŠ Orehek Kranj. Na srečo je šlo samo za vajo, ki jo mora šola opraviti vsako leto. Scenarij je bil, da je zagorelo v prvem nadstropju v kemijski učilnici. Učenci in zaposleni so se po protokolu evakuirali. V objektu pa so ostali trije poškodovanci katere smo gasilci iznesli in predali reševalcem. Po zaključku vaje smo učencem nižjih razredov razkazali naša vozila. Na vaji smo sodelovali skupaj z NMP Kranj ter PP Kranj.

Regijsko gasilsko tekmovanje

1.10.2022 je na Jesenicah potekalo regijsko gasilsko tekmovanje, ki so se ga udeležila društva s celotne Gorenjske. Na gasilskem poligonu so se pomerili pionirji/ke, mladinci/ke ter starejši gasilci/ke, kateri so na občinskih tekmovanjih dosegli najboljša tri mesta. Tekmovanja smo se udeležili z mladinkami, ki so na koncu dosegle odlično 3. mesto.

Požari v nestanovanjskih stavbah – Kranj

26.09.2022 ob 23.34 je na Stari cesti v Kranju, zagorelo v večjem zapuščenem objektu. Objekt s površino približno 1.800 kvadratnih metrov je v celoti zgorel in je popolnoma uničen. Gasilci GARS Kranj, PGD Breg ob Savi, Kranj-Primskovo, Stražišče, Britof, Mavčiče, Kokrica, Suha, Predoslje, Goriče, Golnik, Jošt, Besnica, Žabnica, Podblica, in Trstenik smo požar pogasili, del objekta, kjer so stanovanja, smo obvarovali pred požarom. Eno stanovanje je poškodovano, ostala so primerna za bivanje. Stanovalci objekta so bili evakuirani, prav tako so bili evakuirani vsi stanovalci sosednjih ogroženih objektov. Evakuiranih je bilo 60 oseb, ki jih je Civilna zaščita MO Kranj začasno namestila v avli občinske stavbe MO Kranj. Na okoliške stavbe ogenj ni preskočil. Na vseh stavbah na nasprotni strani ceste so bila poškodovana okna, prav tako so bila poškodovana tri osebna vozila, parkirana na parkirišču. V neposredni bližini gorečega objekta je bil na reki Savi poškodovan del hidroelektrarne Gorenjskih elektrarn. Na kraju je bil prisoten dežurni delavec Elektro Gorenjske, ki je poskrbel za izklope elektrike. Na intervenciji smo sodelovali z dvanajstimi člani.

 

Regijska reševalna vaja na Železniški postaji Kranj

V soboto 10.9 je ob 9:51 je prišlo do železniške nesreče na ŽP Kranj, med potniškim vlakom in avtobusom. Na srečo je šlo le za regijsko vajo na kateri smo preverili delovanje sil ZiR. Na vaji so sodelovali: GARS Kranj, prostovoljna gasilska društva GZ MO Kranj, GRS Kranj, CSD Kranj, NMP Kranj, NMP Jesenice, NMP Radovljica, NMP Tržič, PP Kranj, Podvodno reševalna služba, Psiholog URSZR. Vsega skupaj 206 reševalcev. Ob 14:30 je bila vaja uradno zaključena. Na vaji smo sodelovali z devetimi gasilci.

2. komisijska vaja – 7.9.2022

V sredo, 7.9.2022 smo v društvu izvedli drugo komisijsko vajo. Izvedli smo jo na gospodarski objekt na Bregu ob Savi. Na vaji je sodelovalo 22 članov, članic ter veteranov.

 

Odstranjevanje posledic močnega neurja 18.8.2022

V četrtek,18.8. smo ob 15:30 dobili poziv k odstranjevanju posledic močnega neurja, ki je prizadelo občino Kranj ter nekatere okoliške kraje. Odstranili smo nekaj podrtih dreves s cest, osvobodili avtodom izpod drevesa ter pomagali pri odstranitvi pločevine s strehe, katero je veter v celoti odkril. Na intervenciji smo sodelovala vsa prostovoljna gasilska društva GZ MO Kranj ter GARS Kranj.