1. mokra vaja po točkovniku – 13.4.2018

V petek 13.4.2018 smo izvedli 1. mokro vajo po točkovniku GZ MO Kranj. Najprej so svoje zanje pokazali pionirji in mladinci. Nato pa smo svoje zanje pokazali še člani, članice in veterani, na vaji nas je sodelovalo 38. Izbrali smo si gospodarsko poslopje v Drulovki.

Regijski kviz gasilske mladine, Bled 3.3.2018

3.3.2018 je na Bledu potekal regijski kviz Gorenjske. Udeležili smo se ga s dvema ekipama mladink ter pripravnicami. Mladinke so zasedle 4. ter 8. mesto, ekipa pripravnic pa 5. mesto.

Občni zbor 2018

V soboto, 24.2. ob 19. uri je v dvorani gasilskega doma potekal redni Občni zbor PGD Breg ob Savi. Na njem smo slišali poročila o delu društva s strani predsednika, poveljnika, tajnice, blagajničarke, mentorja mladine, mentorice članic ter nadzornega odbora. Letošnje leto je bilo volilno leto zato smo izvolili novo vodstvo. Ob koncu sta predsednik ter poveljnik podelila priznanja članom za uspešno izpeljano pet letno obdobje. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za uspešno izvedbo, prav tako članom ter gostom za številčno udeležbo. Čestitamo dobitnikom odlikovanj in napredovanj. Foto: Tine Fajfar

Novoletno voščilo 2018

Občni zbor 2017

18.2. je ob 19. uri potekal redni Občni zbor PGD Breg ob Savi. Vsem sodelujočim se zahvaljujemo za uspešno izvedbo, prav tako članom ter gostom za številčno udeležbo. Čestitamo dobitnikom odlikovanj in napredovanj. Hvala tudi pevcem za glasbeno popestritev in fotografu Luku Renerju (več info http://pofotkaj.me/). Foto: Luka Rener

Vabilo na redni Občni zbor

Spoštovani člani/ce PGD Breg ob Savi,

vabimo vas na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 18. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav,
  2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
  3. poročila o delu – predsednika, poveljnika, tajnika, blagajnika, mentorja mladine, mentorja članic, nadzornega odbora,
  4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
  5. plan dela za 2017 – razprava in sprejem,
  6. finančni plan za 2017 – razprava in sprejem,
  7. besede in pozdravi gostov,
  8. izvolitev dveh delegatov za Občni zbor GZ MO Kranj,
  9. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
  10. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi).

Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor PGD Breg ob Savi

Nočna vaja 2016

16.9. zvečer smo izvedli nočno ocenjevalno vajo na stanovanjski objekt Breg ob Savi 28. Vaja je bila odlično izvedena, sodelovalo je lepo število članic, članov in veteranov. Po vaji je tradicionalno sledila manjša pogostitev v gasilskem domu za uspešno opravljeno delo. Zahvaljujemo se lastniku objekta Tonetu Dacarju in Luku Renerju za fotografije.

Ocenjevalna vaja 6.9.2016

V torek 6.9.2016 smo izvedli 2 komisijsko vajo. Komisija je izbrala objekt za vajo gasilski dom v katerem naj bi prišlo do eksplozije plinske jeklenke. Po končani vaji je komisija pohvalila odlično izvedeno vajo, poveljnik pa se je zahvalil članom, članicam in veteranom za udeležbo.

 

Gasilska šranga

23.7. smo z gasilsko šrango pospremili v zakon članico Tjašo Fajfar in člana Petra Strelca. Pripravili smo jima špalir iz vodnih curkov, ženina pa smo tudi preizkusili z manjšo gasilsko nalogo. Mladoporočencema čestitamo in jima želimo veliko sreče!

Igre z mejo in piknik 2016

V soboto 18.6.2016 smo člani društva pripravili piknik za uspešno opravljen začetek leta. Na pikniku smo priredili tudi Igre z mejo 2016, na katerih so se prijavljene ekipe pomerile v prenosu vode, spajanju cevi na trojak, slalom z zvezanimi nogami, sestavljanje mladinskega sesalnega voda ter napad, na koncu so seveda najbolše tri ekipe dobile tudi zaslužene medalje. Z veliko pomočjo Tadeja in Mateja pa smo izpeljali tudi lasten zipline.

Če kdo želi več fotografij s piknika, naj pošlje mail na info@pgd-bregobsavi.si.