Tečaj prvi posredovalc

3. decembra smo postali bogatejši za 14 prvih posredovalcev. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal teorijo in praktično delo, so se tečajnikiposvetili predvsem temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabodefibrilatorja (AED). Tako smo na teoretičnem delu ponovili glavne točke prvegapristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebeter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev. Napraktičnem delu smo tečajniki na različnih delovnih točkah vadili scenarijeintervencij – tujek v dihalni poti, nezavestne osebe, neodzivne in v srčnemzastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in drugaživljenjsko ogrožajoča stanja. Izpit je obsegal teoretični in praktični delpred komisijo zaposlenih v NMP