Vabilo na občni zbor

Spoštovani člani PGD Breg ob Savi,

vabimo vas na redni občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 31. januarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:
1. otvoritev in pozdrav,
2. izvolitev organov občnega zbora,
3. poročila o delu v društvu za preteklo leto,
4. poročilo nadzornega odbora,
5. poročilo verifikacijske komisije,
6. razprava in sprejem poročil,
7. program dela za leto 2015 – razprava in sprejem,
8. izvolitev dveh delegatov za občni zbor GZ MO Kranj,
9. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
10. zaključek.

Prosimo vas za točen prihod in udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.
Obveščamo vas še, da bomo nadaljevali z lansko leto uvedenim plačilom članarine z nakazilom preko položnice. Gotovinsko plačilo članarine za leto 2015 bo možno izvesti  na občnem zboru.

Vljudno vabljeni!

Upravni odbor PGD Breg ob Savi