Zanimivosti

V domu in na njem lahko obiskovalec vidi sledeče zanimive predmete.

Kip Florjana krasi pročelje gasilskega doma od obnove leta 1999.

Hišna številka gasilskega doma – delo člana Roka Trilerja.

Obnovljena prva motorna brizgalna iz leta 1930.

Trobenta iz leta 1930.

Slika Florjana krasi večnamensko dvorano.

Društvo v sejni sobi in večnamenski dvorani hrani platni, ki so jih uporabljali v 60- letih, ko so v domu uprizarjali različne veseloigre.

Tabla s pregledom funkcij vse od leta 1929 do danes.

Ročna sirena.

Tabla z vsemi vodnimi zajetji, ki je v pomoč operativni enoti.