Vabilo na redni občni zbor 2022

Svoje člane vabimo na redni letni Občni zbor PGD Breg ob Savi, ki bo potekal v soboto 26. februarja ob 19. uri v dvorani gasilskega doma na Bregu ob Savi.

Dnevni red:

  1. otvoritev in pozdrav,
  2. izvolitev organov Občnega zbora – delovno predsedstvo, zapisnikar, overovatelja zapisnika, verifikacijska komisija,
  3. poročilo o delu, poročilo blagajnika, poročilo nadzornega odbora, poročilo verifikacijske komisije,
  4. razprava na poročila in sprejem poročil (razpravljajo člani domačega društva),
  5. plan dela in finančni plan za 2022 – razprava in sprejem,
  6. besede in pozdravi gostov,
  7. podelitev napredovanj, priznanj in odlikovanj,
  8. zaključek.

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov društva. Če ob napovedanem času ni prisotnih zadostno število članov, kljub temu, da so bili obveščeni, se zbor preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, ne glede na število navzočih članov (21. člen statuta PGD Breg ob Savi).

Prosimo vas za točen prihod in za udeležbo v svečanih gasilskih uniformah, izjemoma tudi v delovnih.

Zaželeno je, da obiskovalci Občnega zbora izpolnjujete pogoj PCT in obvezno uporabljate zaščitno masko (kirurško masko ali masko tipa FFP2). Ob vstopu v gasilski dom si razkužite roke z razkužilom. Prosimo vas, da se Občnega zbora ne udeležite, če ste bili v stiku z okuženo osebo s koronavirusom in imate kakršnekoli simptome gripe in prehlada ter tako zaščitite ostale udeležence pred morebitno okužbo.

Vljudno vabljeni!